Třídní noviny‎ > ‎

Pracovní sešity

přidáno: 25. 9. 2014 3:52, autor: Jaroslava Vyhnánková
Pracovní sešity pro jednotlivé předměty máme pořízeny proto, aby se s nimi pracovalo. Konkrétně v českém jazyce si žáci prostřednictví pracovního sešitu procvičují nově vyloženou látku a zpevňují si své znalosti a dovednosti. Po probrání učiva vždy část cvičení vypracujeme v hodině společně, zbylá či neúplná cvičení si žáci mají vypracovat sami doma a mohou je předložit  ke kontrole. Takto, když žák udělá, co je v jeho silách, může nabýt pevnosti osvojeného učiva a nemusí se později obávat, že neobstojí v ústních a písemných prověrkách znalostí. 
Comments