Informace pro rodiče

Další informace ke škole v přírodě

Odjezd: 2.6. v 8 hod. z autobusové zastávky v Bělotíně
Sraz: v 7.45 hod.
Návrat: 6.6. ve 14.30 hod. na autobusovou zastávku v Bělotíně

Děti dostaly doporučený seznam věcí, dále dostanou program a potvrzení o dezinfekčnosti, které musí odevzdat nejpozději v den odjezdu. Nezapomeňte přibalit kartičku zdravotní pojišťovny.

Škola v přírodě

2. - 6. června  bude probíhat "Škola v přírodě", jedeme společně s žáky 3. třídy.
Budeme ubytovaní na  chatě  Švarná Hanka ( v Beskydech).
Pedagogický dozor: M. Bartošíková, I. Fibich, J. Kavalová, R. Biskupová

Žáci  co nejdřív přinesou do školy potvrzení od lékaře a vyplněnou přihlášku do Klubu pevného zdraví VZP.
Další informace budou vyvěšeny opět na této stránce. 
                                                                              M. Bartošíková
Čtení knih

Začíná druhé pololetí i v tomto pololetí bude nutno přečíst a zapsat do čtenářského deníku minimálně jednu knihu.

Celotřídní hra na 2. pololetí

Cílem této hry je nasbírat do vlastní mapky ČR co nejvíce názvů a erbů měst ČR. Žák může získat město s erbem díky dílčím soutěžím a plněním různých úkolů během výuky.


Podřízené stránky (1): Bez názvu
Comments